Stor Elvdal omsorgsboliger

Prosjektering av 20 nye kommunale omsorgsplasser. Bygget prosjekteres i massivtre og med høye miljøambisjoner. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2018-2021
Oppdragsgiver Stor Elvdal kommune
Sted Koppang, Norge
Program omsorgsboliger og utomhusanlegg
Areal 2.580m2
Samarbeidspartnere WSP Engineering, Union Consult, visualisering Graphroot

Illustrasjon: Graphroot.

Illustrasjon: Graphroot.

Våre prosjekter setter menneskene og naturen i fokus. For Stor Elvdal omsorgsboligene blir ett grønt og klimatisert atrium byggets hjerterom hele året rundt. Illustrasjon: Graphroot.

Illustrasjon: Graphroot.