Stor Elvdal omsorgsboliger

Prosjektering av 20 nye kommunale omsorgsplasser. Bygget prosjekteres i massivtre og med høye miljøambisjoner. 

Key info

Time 2018-2021
Client Stor Elvdal kommune
Place Koppang, Norge
Program omsorgsboliger og utomhusanlegg
Area 2.580m2
Partners WSP Engineering, Union Consult, visualisering Graphroot