Halden Helsehus

Totalrehabilitering av Halden sykehjem til et moderne helsetilbud med 65 sykehjemsplasser og over 70 ansatte. Samtidig samlokaliseres sykehjemmet med ny legevakt og lokaler for kommunelegen. Dette vil medføre en omfattende omorganisering i bygningsmassen samt at utomhusarealene tilpasses byggets eksisterende og nye funksjoner. Detaljprosjekt- og byggefasen gjennomføres som samspillsentreprise. Ombygging og rehabilitering av Halden helsehus startet i 2020. Tiltaket ble ferdigstilt med offisiell åpning oktober 2022.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2020-2022
Oppdragsgiver NCC Norge AS, byggherre Halden kommune
Sted Halden
Program sykehjem med legevakt og kommunelege
Areal 6.500m2 rehabilitering, 7daa utomhusarealer
Samarbeidspartnere NCC Norge (samspillentreprenør for bygget), Øst AS (utførende utomhusentreprise), Sweco, Structor, Rambøll Norge AS, Østre Linje AS, Inhouse Tech AB, Bright

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Halden Helsehus Fotograf Halden Kommune

Halden Helsehus Fotograf Halden Kommune

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten