Halden Helsehus

Totalrehabilitering av Halden sykehjem til et moderne helsetilbud med 65 sykehjemsplasser og over 70 ansatte. Samtidig samlokaliseres sykehjemmet med ny legevakt og lokaler for kommunelegen. Dette vil medføre en omfattende omorganisering i bygningsmassen samt at utomhusarealene tilpasses byggets eksisterende og nye funksjoner. Detaljprosjekt- og byggefasen gjennomføres som samspillsentreprise. Byggearbeidene er igangsatt og ferdigstilling er planlagt for sommer 2022. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt2020-2021
OppdragsgiverNCC Norge AS, byggherre Halden kommune
StedHalden
Programsykehjem med legevakt og kommunelege
Areal6.500m2 rehabilitering, 7daa utomhusarealer
SamarbeidspartnereNCC Norge (samspillentreprenør for bygget), Øst AS (utførende utomhusentreprise), Sweco, Structor, Rambøll Norge AS, Østre Linje AS, Inhouse Tech AB, Bright

Halden Helsehus Fotograf Halden Kommune

Halden Helsehus Fotograf Halden Kommune