Halden Helsehus

Totalrehabilitering av Halden sykehjem til et moderne helsetilbud med 65 sykehjemsplasser og over 70 ansatte. Samtidig samlokaliseres sykehjemmet med ny legevakt og lokaler for kommunelegen. Dette vil medføre en omfattende omorganisering i bygningsmassen samt at utomhusarealene tilpasses byggets eksisterende og nye funksjoner. Detaljprosjekt- og byggefasen gjennomføres som samspillsentreprise. Ombygging og rehabilitering av Halden helsehus startet i 2020. Tiltaket ble ferdigstilt med offisiell åpning oktober 2022.

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten

Halden Helsehus Fotograf Halden Kommune

Halden Helsehus Fotograf Halden Kommune

Foto: T. Lauluten

Foto: T. Lauluten