Halden Helsehus

Totalrehabilitering av Halden sykehjem til et moderne helsetilbud med 65 sykehjemsplasser og over 70 ansatte. Samtidig samlokaliseres sykehjemmet med ny legevakt og lokaler for kommunelegen. Dette vil medføre en omfattende omorganisering i bygningsmassen samt at utomhusarealene tilpasses byggets eksisterende og nye funksjoner. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt2020-2021
OppdragsgiverHalden kommune
StedHalden
Programsykehjem med legevakt og kommunelege
Areal6.500m2 rehabilitering, 7daa utomhusarealer
SamarbeidspartnereRambøll Norge AS, Østre Linje AS, Inhouse Tech AB