Kjelsåsveien Omsorg+

80 nye omsorgsboliger med fellesarealer, arealer for ambulante helsetjenester og utomhus.  Prosjektet utnytter tomtens fantastiske utsikt over byen og naturen. Planene bidrar til at beboerne i Kjelsåsveien 114-116 til en del av et større fellesskap hvor en kan få hjelp og omsorg ved behov. Både bygget og utearealer er utformet som et helsefremmende miljø med gode oppholdsarealer og møteplasser innendørs og utendørs. Prosjektet har høye miljømål. Bygget ivaretar klassifisering i BREEAM NOR «excellent» og oppfyller plusshusstandard. Med våre miljøambisjoner tar vi en helhetlig tilnærming til prosjektet og betrakter byggets hele livssyklus

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2018
Oppdragsgiver Boligbygg Oslo KF
Sted Oslo, Norge
Program 80 nye omsorgsboliger med fellesarealer, arealer for ambulante helsetjenester og utomhus.
Areal 9.471m2 BTA nybygg
Samarbeidspartnere Peab AS, visualisering Eve Images

Omsorgsboligene sett fra Grefsenveien. Illustrasjon: Eve Images.

Illustrasjon av bygningsforslaget sett fra parken og med blikk på hovedinngangen. Illustrasjon: Eve Images.

Illustrasjon av fellesrom mot Grefsenveien. Rommet er åpent over 2 etasjer og har god utsikt over Oslo. Illustrasjon: Eve Images.