Forside

Som urbanister, arkitekter og landskapsarkitekter er vi opptatt av å tilføre steder mening. Folk er målestokken for oss, og har fokus i alt vi gjør.

Vi er et tverrfaglig team med stor internasjonal erfaring.

Våre prosjekter setter menneskene og naturen i fokus. For Stor Elvdal omsorgsboligene blir ett grønt og klimatisert atrium byggets hjerterom hele året rundt. Illustrasjon: Graphroot.

Å finne de beste løsningene sammen, handler om å få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser. Det får vi til gjennom erfarne medarbeidere, arbeidsmetodikken og solide samarbeidspartnere.

Våre kunder er både offentlige og private. Restaurant Maaemo. Urban og grønn.

Store vinduer ut mot verden. Med avdelinger i Oslo og Berlin jobber vi i hele Europa.