Friskhus Naustdal

Utviklingsområde i sentrum av Naustdal skal bli et moderne helsetilbud og en sosial arena for lokalsamfunnet som åpner seg til et bredt spekter av brukere og beboere. Dermed er prosjektet også bymessig sentrumsutvikling. «Friskhus Naustdal» skal forstås som hele utbyggingsprosjektet med ett samlet potensiale på 9.000m2, og er dermed større enn kommunens behov. Gjennom involvering av eksterne medutviklere skal prosjektet gi positive økonomiske og samfunnsmessige ringvirkninger. Planen er at eksisterende kommunehus skal bygges om samt at det skal oppføres ett helt nytt Frisksenter med plass til alle som skal levere og motta helserelaterte tjenester. I tillegg bygges nye omsorgs- og familieboliger som et tilbud til innbyggere med behov for å bo i tilknyting til helsetenesteret uten å være pleietrengende. Nordplan AS har utarbeidet en innledende mulighetsstudie for tomten i regi av kommunen. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2019-2022
Oppdragsgiver Sunnfjord kommune
Sted Naustdal
Program Ombygging av kommunehus, primærhelsetjenester med omsorgsboliger
Areal 9.000m2 BTA

Illustrasjon av Friskhus i Naustdal fra mulighetsstudien av Nordplan AS