Tilhørighet og fellesskap

Arkitektur og fysiske omgivelser påvirker alle. Med høy fagkompetanse, oppriktig engasjement og dyktige samarbeidspartnere skaper COMMON GROUND arkitektur og landskap som bidrar til en positiv samfunnsutvikling. Sammen skaper vi en opplevelse av tilhørighet og fellesskap. Vi er det ansvarlige, kreative bindeleddet mellom oppdragsgiver, lover, sosiale rammebetingelser og entreprenør. I utviklingen av våre prosjekter sørger vi for at alle parter blir hørt og tatt hensyn til.

Vi liker oss midt i byen. Alltid lett tilgjengelig for våre kunder og de som er nysgjerrige.