Radiohuset barnehage

Transformasjon av NRKs vernet kringkastingsstasjon på Lambertseter til 4 avdelings barnehage. Prosjektert i BIM i alle faser. Brukermedvirkning. Kalkyle og beskrivelse for totalentreprise.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2017-2021, ferdigstilt
Oppdragsgiver Eide Entreprenør, Omsorgsbygg Oslo KF
Sted Oslo
Program Barnehage
Areal 650m2 BTA ombygging
Samarbeidspartnere WSP Engineering, Erichsen & Horgen, Brekke & Strand, visualisering TheThird

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)

Fotograf: Tove Lauluten (2021)