Våler barne- og ungdomsskole

I Våler sentrum finnes det i dag en barneskole og en ungdomsskole. En ny barneskole skal bygges i tilknytning til dagens ungdomsskole, slik at det etableres en kombinert skole for trinn 1-10. I forbindelse med skolen skal det realiseres et nytt separat flerbrukshall med en spilleflate på 25x45 meter og en svømmehall med et basseng med 50 meters lengde. Flerbrukshallen og svømmehallen skal være tilgjengelig for hele Vålers befolkning. Prosjektet har hatt høye miljøambisjoner og er prosjektert i massivtre, passivhusstandard og plusshusstandard.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2017
Oppdragsgiver Våler kommune, Hedmark
Sted Våler, Norge
Program Barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, svømmehall, bibliotek, kulturskole, dansesal
Areal 6.935m2 nybygg (barneskole og idrettsanlegg), 2.935m2 rehabilitering (ungdomsskole)
Samarbeidspartnere Frost Arkitekter, visualisering TheThird

Illustrasjon: TheThird.

Våler barne- og ungdomsskole. Vi ser prosjektets hele livssyklus og jobber etter høye miljøambisjoner. Passivhusstandard, BREEAM NOR sertifisering, massivtre. Illustrasjon: TheThird.

Illustrasjon: TheThird.