Radiohuset barnehage

Ombygging av NRKs vernet kringkastingsstasjon på Lambertseter til 4 avdelings barnehage. Prosjektert i BIM i alle faser. Brukermedvirkning. Kalkyle og beskrivelse for totalentreprise.

Key info

Time 2017-2021, ferdigstilt
Client Eide Entreprenør, Omsorgsbygg Oslo KF
Place Oslo
Program Barnehage
Area 650m2 BTA ombygging
Partners WSP Engineering, Erichsen & Horgen, Brekke & Strand, visualisering TheThird