Rødtvet barnehage

Rødtvet barnehage er en eksisterende kommunal barnehage fra 1967 i bydel Grorud. Prosjektet består av rehabilitering og ombygging av et vernet barnehagebygg og etablering av et tilbygg med høye miljøambisjoner. Til sammen har bygget 9 avdelinger. Rødtvet barnehage oppfyller plusshusstandard blant annet ved hjelp av solceller på taket. Nye deler av prosjektet er sertifisert i henhold til Breeam Nor “very good”. Rødtvet barnehage er et spennende eksempel på hvordan eksisterende bygg kan oppgraderes for å ivrata dagens samfunnsoppgaver. Ombyggingen, vern og bevaring av naturlig landskap i urbane miljøer gir andre kvaliteter enn nybygg. Rødtvet barnehage er kandidat for Oslo bys arkitekturpris 2019.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2016-2018, ferdigstilt
Oppdragsgiver Hent AS, Omsorgsbygg Oslo KF
Sted Oslo
Program Barnehage
Areal 1.644m2 bruttoareal, 970,9m2 bruksareal i eksisterende del og 489,3m2 bruksareal i nytt tilbygg
Samarbeidspartnere Bar Bakke landskapsarkitekter, Architectopia (konkurransefase)
Foto Tove Lauluten

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.

Fotograf: Tove Lauluten.