Rødtvet barnehage

Ombygging av eksisterende vernet barnehage samt nytt tilbygg i 2 etasjer. Ombygging til 9 baser. Plusshusstandard. Fotovoltaik-anlegg. Sertifisert etter BREEAM NOR. LCC-analyser. Prosjektert i BIM i alle faser. Brukermedvirkning.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt2016-2018, ferdigstilt
OppdragsgiverHent AS, Omsorgsbygg Oslo KF
StedOslo
ProgramBarnehage
Areal900m2 BTA ombygging, 500m2 BTA nybygg