Ås videregående skole

Nybygget for Ås videregående skole danner et nytt knutepunkt i skolens campus. Påkoblingen av nybygget til flere av skolens eksisterende bygninger former et nytenkende plangrep for området og gir en tydelig identitet med mange nye kvaliteter. Samtidig skaper den arkitektoniske utformingen et fremtidsrettet læringsmiljø som bidrar til trygghet og trivsel. Våre miljøambisjoner gir oss en helhetlig tilnærming til prosjektet som betrakter byggets hele livssyklus. Prosjektets holdning til bærekraft er løst med optimalisert orientering, kompakt bygningsform, arealbruk, fasadeutforming med varige robuste materialer med lave driftsutgifter, kontruksjoner, materialer og tekniske installasjoner. Både bygget og landskapet er prosjektert i tråd med BREEAM NOR «Excellent». Bygget oppnår plusshusstandard.

Illustrasjon: Graphroot

Illustrasjon: Graphroot

Illustrasjon: Graphroot

Illustrasjon: Graphroot