Hemne Helsesenter

Eksisterende Hemne helsesenter er en samling av flere bygg som tilbyr mange viktige kommunale helsetjenester. Helsesenteret ligger i Kyrksæterøra som er kommunesenteret i Heim kommune. Som helsetilbud for hele kommunen er det nå behov for å forbedre tilbudet og øke kapasiteten. For å kunne ivareta kommunens økende behov utarbeides en helhetlig utviklingsstrategi for et moderne helsesenter. Dette inkluderer også programmering og en ny funksjonsfordeling på tomten. Tilbudet for omsorgsplasser med døgnbemanning, legesenteret, ambulansemottaket, dagtilbudet og administrasjonen økes. Dette samles i en trinnvis utvikling i takt med behovet de neste 10 til 15 år. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2020
Oppdragsgiver Heim kommune
Sted Kyrksæterøra
Program Programmering og utviklingsstrategi for nytt helsehus med omsorgsboliger og sykehjemsplasser, kommunelegekontor, helsestasjon og legevakt med ambulansemottak, base for hjemmesykepleiere, tannlegeklinikk, aktivitetssenter, dagsenter for demente, helsefremmende landskapsutforming
Areal 7.085m2 BTA bygg, 28.5daa utomhus