Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter

Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er Rakkestad kommunes største byggeprosjekt noen sinne. Prosjektet vil inneholde 65 sykehjems- og demensplasser med mulighet for 24 ytterlige plasser. Det etableres et nytt dag- og aktivitetssenter, en avdeling for fysio- og ergoterapi og administrasjonsarealer. I tillegg etableres en sansehage til demensavdelingene, en helhetlig utforming av utearealene som helsefremmende miljø og tilpasninger i Fladstadparken. Bygget oppføres som trebygg med eksponert tre i interiøret og gjennomføres som samspillsentreprise. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2020-2022
Oppdragsgiver Rakkestad kommune
Sted Rakkestad
Program Sykehjem og demensboliger
Areal 10.000m2 BTA, 13.7daa utearealer
Samarbeidspartnere Rambøll, Østre Linje