Grindvold omsorgsboliger

Prosjektering av demensboliger med heldøgnbemanning, dag- og aktivitetssenter, personalbase og sansehage. Oppdraget utføres sammen med Ø.M.Fjeld for oppdragsgiver er Moss Kommunale Eiendomsselskap KF.  Bygget blit utført med elementer av massivtre, plasstøpt og prefabrikert betong, prefabrikerte ytterveggs-elementer og yttertakselement. Bygget skal være ferdigstilt i 2024.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2022-2024
Oppdragsgiver Ø.M. Fjeld AS, byggherre Moss Kommunale Eiendomsselskap KF
Sted Moss, Norge
Program Demensboliger med heldøgnbemanning, dag- og aktivitetssenter, personalbase og sansehage
Areal 7.950m2 BTA

Illustrasjon: Moss Kommunale Eiendomsselskap KF