Hjertnes kulturhus Blackbox

Prosjektering av nytt fleksibelt konsert- og blackboxteater som utvidelse til eksisterende Hjertnes kulturhus, kino, rådhus og bibliotek i Sandefjord. Den flunkende nye kulturarenaen i Sandefjord heter nå offisielt Harmonie arena. Vi ønsker å behandle den verneverdige bebyggelsen med respekt og vil fremheve det eksisterende med et nybygg av høy arkitektonisk kvalitet og opplevelse. Kulturhuset i Sandefjord skal danne en inkluderende og fargerik ramme for byens konsert- og kulturliv. Konsertsalen gir plass til 800 stående eller 350 sittende gjester. COMMON GROUND AS står som ansvarlig prosjekterende arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppeleder fra og med forprosjekt frem til ferdigstilling. Skisseprosjektet ble utarbeidet av Spir Arkitekter. Prosjektet er utarbeidet i godt samarbeid med Backe Vestfold Telemark AS. Prosjektet er ferdigstilt med storslått åpning i september 2022.

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2019 - 2022
Oppdragsgiver Sandefjord kommune
Sted Sandefjord
Program Kulturhus
Areal 2.740m2 BTA
Samarbeidspartnere DHJ Rådgivende Ingeniører AS, Malnes Endresen AS, Erichsen & Horgen, AL Høyer AS og Norconsult AS, visualisering TheThird, entreprenør Backe Vestfold Telemark AS

Hjertnes kulturhus med nytt tilbygg. Sett fra Badeparken. Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Overgangen mellom eksisterende kulturhus og nytt tilbygg. Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Fleksibelt konsert- og blackbox teater med hev- og senk scene. Foto: TLauluten

Fleksibelt konsert- og blackbox teater med teleskop tribune, galleri og gangbro. Foto: TLauluten

Trinnfri overgang mellom ny konsert- og blackbox teater og til eksisterende teater- og kinosal. Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Felles oppholdsrom til artistene med utsikt. Foto: TLauluten

Felles oppholdsrom til artistene med utsikt. Foto: TLauluten

Felles oppholdsrom til artistene med utsikt. Foto: TLauluten

Garderober til artistene. Foto: TLauluten

Garderober til artistene. Foto: TLauluten

Garderober til artistene med utsikt over byen. Foto: TLauluten

Kledning i felles oppholdsrom til artistene av oljebehandlet bjørkeplater. Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Foto: TLauluten

Hjertnes kulturhus sett fra Badeparken. Foto: TLauluten

Hjertnes kulturhus sett fra Badeparken. Foto: TLauluten

Fasade mot Hjertnespromenaden i nord. Foto: TLauluten

Teglfasade mot nord. Foto: TLauluten

Fasade mot Hjertnespromenaden i nord. Foto: Tove Lauluten.

Nytt tilbygg sett fra Hjertnespromenaden. Foto: Tlauluten

Foto: TLauluten

Illustrasjon: TheThird.

Fotograf Backe Vestfold Telemark AS

Fleksibel kulturarena under oppføring. Foto: Backe Vestfold Telemark AS

Blackbox-salen under oppføring. Foto: Backe Vestfold Telemark AS