Fleksibel kulturarena i Sandefjord

Prosjektering av nytt konserthus som utvidelse til eksisterende Hjertnes konserthus, kino, rådhus og bibliotek i Sandefjord. Vi ønsker å behandle den verneverdige bebyggelsen med respekt og vil fremheve det eksisterende med et nybygg av høy arkitektonisk kvalitet og opplevelse. Blackbox Sandefjord skal danne en inkluderende og fargerik ramme for byens konsert- og kulturliv. Konsertsalen gir plass til 800 stående eller 350 sittende gjester. COMMON GROUND AS står som ansvarlig prosjekterende arkitekt, landskapsarkitekt og prosjekteringsgruppeleder fra og med forprosjekt frem til ferdigstilling. Skisseprosjektet ble utarbeidet av Spir Arkitekter. Prosjektet går nå over i samspills- og byggefasen sammen med entreprenør Backe Gruppen. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt2019 - 2022
OppdragsgiverSandefjord kommune
StedSandefjord
ProgramKulturhus
Areal2.740m2 BTA
SamarbeidspartnereDHJ Rådgivende Ingeniører AS, Malnes Endresen AS, Erichsen & Horgen, AL Høyer AS og Norconsult AS, visualisering TheThird, Backe Gruppe som entreprenør

Illustrasjon: TheThird.

Illustrasjon: TheThird.

Illustrasjon: TheThird.

Illustrasjon: TheThird

Illustrasjon: TheThird.

Illustrasjon: TheThird.

Fotograf Backe Vestfold Telemark AS

Fotograf Backe Vestfold Telemark AS

Fotograf Backe Vestfold Telemark AS