Hvalstad skole

Hvalstad skole ble bygget i 1999 som en to-parallell barneskole, men fungerer i dag som en midlertidig tre-parallell skole med paviljonger. Det flotte skolebygget i tegl utvides til fire-parallell barneskole med økt kapasitet til 784 elever. Vest for dagens skolebygg etableres et nytt tilbygg med flere fløy som inneholder læringsarealer, spesialrom, fellesarealer, uformelle undervisningsarealer og ny gymsal. Byggherre Asker kommune har satt høye ambisjoner innen energi og miljø. Prosjektet vil innfri FutureBuilt Zero maksimalkravet for klimagassutslipp og passivhusstandard i nybygget. Videre skal prosjektet miljøsertifiseres i henhold til Svanemerket. I tillegg har Asker kommune lagt inn ombruksmuligheter for blant annet tegl, stål og hulldekkeelementer fra andre bygg og vinduer og betong prosjektinternt. Byggeplassen er planlagt som utslippsfri. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2023-2026
Oppdragsgiver Ruta Entreprenør AS, byggherre Asker kommune
Sted Hvalstad
Program Nytt skolebygg og rehabilitering av eksisterende skole
Areal 7.850m2 BTA nybygg og 5.290m2 BTA eksisterende bygg

Skolens eksisterende skolegård. Bilde tatt i sommer 2023. Foto: Common Ground AS.