Blackbox kulturhus

Prosjektering av nytt konserthus som utvidelse til eksisterende Hjertnes konserthus, kino, rådhus og bibliotek i Sandefjord.Vi ønsker å behandle den verneverdige bebyggelsen med respekt og vil fremheve det eksisterende med et nybygg av høy arkitektonisk kvalitet og opplevelse.  Blackbox Sandefjord skal danne en inkluderende og fargerik ramme for byens konsert- og kulturliv. Konsertsal gir plass til 800 stående og 350 sittende gjester.

Key info

Time 2019 - 2022
Client Sandefjord kommune
Place Sandefjord
Program Kulturhus
Area 2.740m2 BTA
Partners DHJ Rådgivende Ingeniører AS, Malnes Endresen AS, Erichsen & Horgen, AL Høyer AS og Norconsult AS, visualisering TheThird, entreprenør Backe Vestfold Telemark AS