Områdeplan Nesa Sør

Transformasjon av industriområde Nesa sør. Ny produktiv bydel som blander boliger og produksjon, alternative boformer og økonomiske modeller. Revitalisering av våtmark som naturlig flomvern. 

Nøkkelinformasjon

Tidspunkt 2017
Oppdragsgiver Skedsmo kommune, Asplan Viak, Bane Nor
Sted Lillestrøm, Norge
Program Transformasjon av industriområde
Areal 180.000m2 bolig, 120.000m2 næring og produksjon, offentlige og sosiale funksjoner
Samarbeidspartnere ToRomturister