Områdeplan Nesa Sør

Transformasjon av industriområde Nesa sør. Ny produktiv bydel som blander boliger og produksjon, alternative boformer og økonomiske modeller. Revitalisering av våtmark som naturlig flomvern. 

Key info

Time 2017
Client Skedsmo kommune, Asplan Viak, Bane Nor
Place Lillestrøm, Norge
Program Transformasjon av industriområde
Area 180.000m2 bolig, 120.000m2 næring og produksjon, offentlige og sosiale funksjoner
Partners ToRomturister