Varige løsninger som fungerer for alle

Vi er det ansvarlige, kreative bindeleddet mellom oppdragsgiver, forskriftsmessige og sosiale rammebetingelser og entreprenør. I utviklingsprosjektene våre sørger vi for at alle parter blir hørt og tatt hensyn til. På den måten sikrer vi både effektive og givende prosesser, og varige løsninger, som fungerer for alle. Vi er mange mennesker på jorda, som ønsker å skape verdier og leve gode liv sammen. Derfor betyr byer og hvordan de blir utviklet mye.

Hva tilbyr vi?

Å finne de beste løsningene sammen, handler om å få mest mulig ut av tilgjengelige ressurser. Det får vi til gjennom erfarne medarbeidere, arbeidsmetodikken og solide samarbeidspartnere. Dette er hva vi tilbyr.

 • Urbanisme

 • Arkitektur/bygningsdesign

 • Landskapsarkitektur

Hvorfor velge oss?

 • Bred erfaring

  Common Ground tilbyr en unik kombinasjon av byplanlegging, landskapsarkitektur og arkitektur i forhold til selskapets størrelse. De ansatte har internasjonal bakgrunn og utfyller hverandres kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Vi har en innarbeidet arbeidsprosess som er både tredimensjonal og digital. BIM (Building Information Modelling) og kvalitetssikring er dypt integrert i hvordan vi jobber.

 • Involverende prosess

  I store som små prosjekter er brukermedvirkning avgjørende for prosjektets suksess. Det er gjennom å virkelig forstå og kartlegge sentrale behov, vi kan utvikle og bygge de mest tilfredsstillende løsningene. Vi er opptatt av åpenhet og dialog, og at hvert prosjekt skal få lov til å utvikle sin egenart i samspill med de involverte premissgiverne.

 • God forståelse for rammebetingelser

  Når vi starter et nytt prosjekt setter vi oss godt inn i de spesifikke forutsetningene vi må forholde oss til. Det omfatter tidsrammer, økonomiske betingelser, forventninger, lovverk og annet. Vi har mye erfaring, og kan derfor møte hvert prosjekt med objektivitet. Dette gir et godt utgangspunkt for å jobbe effektivt og fokusere på det som skaper størst verdi for kundene våre og deres omgivelser.

 • Dyrker samarbeid

  Common Ground er en god lagspiller. Enten vi jobber med en enkeltperson eller fl ere komplekse organisasjoner, tilpasser vi oss behovene som ligger i prosjektet. Vi har innarbeidet en rekke gode faglige og forretningsmessige allianser, som gjør at vi kan skalere etter oppgavene vi påtar oss. Vi kjenner våre egne styrker, og vet hvem som kan hjelpe oss med det vi ikke.